Domov >> Psychológia >> Kto je to autista?

Kto je to autista?

[Tento článok Vám zaberie 2 minút čítania a 7 nových informácií]

​​ Hoci sa s pomenovaním autista stretávame v bežnom prostredí, skutočnosť a vôbec význam slova autista len málokto chápe.​​
Častokrát sa stretávame so slovom autista v prenesenom význame, ako niekto, kto je „mimo“. Ale kto to je autista v skutočnosti? A je vôbec slušné a vhodné niekoho takto oslovovať?​​

Kto je autista?​​


Samotné slovo autismus pochádza z gréckeho slova autos = sám. Potom autizmus je duševná porucha človeka, ktorá sa vyskytuje najmä u detí ale aj u dospelých. Medzi hlavné príznaky tohto ochorenia patrí uzavretosť človeka do vlastného sveta spolu s repetitívnym správaním.
Ide o jednu z najzávažnejších porúch detského mentálneho vývoja. Ide o vrodenú poruchu mozgových funkcií.
Autista je potom človek trpiaci touto duševnou poruchou. Preto niekoho oslovovať autistom je nanajvýš nevhodné.

Prejavy autistu


  1. Oneskorený vývoj reči.
  2. Nereaguje na vonkajšie podnety (meno, volanie ..).
  3. Nezaujíma sa o druhé deti.

Som autista?​​


O tom, či niekto vo vašom okolí trpí týmto ochorením, by mal rozhodnúť odborník. Predbežne sa dá určiť aj ľahká forma autizmu na základe správania a jednoduchých testových otázok.

  1. Jedinec sa v rečovej komunikácií nevyvíja.
  2. Jedinec nevie udržať očný kontakt.
  3. Jedinec máva intenzívne navály hnevu.
  4. Jedinec nemá záujem o rovesníkov.
  5. Jedinec sa uzatvára pred svetom.
  6. Jedinec neprejavuje záujem o okolitý svet.
  7. Jedinec má rád stereotyp, nemá rád zmenu.

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

[Tento článok Vám zaberie 2 minút čítania a 7 nových informácií] ​​ oci sa s pomenovaním autista stretávame v bežnom prostredí, skutočnosť a vôbec význam slova autista len málokto chápe.​​ Častokrát sa stretávame so slovom autista v prenesenom význame, ako niekto, kto je "mimo". Ale kto to je autista v skutočnosti? A je vôbec slušné a vhodné niekoho takto oslovovať?​​ Kto je autista?​​ Samotné slovo autismus pochádza z gréckeho slova autos = sám. Potom autizmus je duševná porucha človeka, ktorá sa vyskytuje najmä u detí ale aj u dospelých. Medzi hlavné príznaky tohto ochorenia patrí uzavretosť človeka do vlastného sveta…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 3.5 ( 3 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

x

Prečítaj si aj ...

autizmus

Čo je AUTIZMUS? 19 príznakov autistu

Autizmus je duševná porucha, ktorá sa prejavuje uzavretosťou človeka do vlastného sveta. Hoci sa s ochorením autizmu stretávame prevažne len u detí ..