Funkcia IF v exceli

Microsoft Excel IF funkcia vracia jednu hodnotu, ak je užívateľom stanovená podmienka platná, čiže TRUE, alebo druhú hodnotu, ak táto podmienka nie je platná, čiže FALSE. Takže výstupom funkcie IF je jedna hodnota. Ktorá, určí až platnosť podmienky stanovenej užívateľom. Ide o jednu z najčastejších funkcií, ktorú využívame pri pomoci online s excelom.

Syntax excel funkcie IF

IF( logický test, [hodnota_ak_pravda], [hodnota_ak_nepravda] )
IF( A1>10, "Hodnota je väčšia ako 10","Hodnota je menšia ako 10")

Argumenty funkcie

  • logický_test Je povinným argument. Predstavuje podmienku, ktorá môže byť vyhodnotená ako TRUE alebo FALSE. Pre náš príklad, ak sa bunka A1=5 výsledkom logického výrazu je FALSE.
  • hodnota_ak_pravda Je voliteľným argumentom. Predstavuje hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak sa argument logický_test vyhodnotí ako TRUE. V našom príklade, ak sa v bunke A1 nachádza hodnota 15, výsledkom bude “Väčšia ako 10”
  • hodnota_ak_nepravda Je voliteľným argumentom. Predstavuje hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak sa argument logický_test vyhodnotí ako FALSE. V našom príklade, ak sa v bunke A1 nachádza hodnota 5, výsledkom bude “Menšia ako 10”

Príklad funkcie IF

Funkcia IF v exceli

Ďalšie príklady excel funkcie IF

=IF(A1>10;”Väčšie”;”Menšie”)
Výsledok: “Menšie”

=IF(A1=20;”Rovná sa”;”Nerovná sa”)
Výsledok: “Nerovná sa”

=IF(A1=”candyman.sk”;12;0)
Výsledok: 0

Príklady aj so súborom si môžete stiahnúť tu – ms-excel-if.xlsx

Podrobný návod k funkcii IF aj so slovenskou podporou si môžete prečítať na oficiálnej stránke podpory balíka MS Office.

icrosoft Excel IF funkcia vracia jednu hodnotu, ak je užívateľom stanovená podmienka platná, čiže TRUE, alebo druhú hodnotu, ak táto podmienka nie je platná, čiže FALSE. Takže výstupom funkcie IF je jedna hodnota. Ktorá, určí až platnosť podmienky stanovenej užívateľom. Ide o jednu z najčastejších funkcií, ktorú využívame pri pomoci online s excelom. Syntax excel funkcie IF IF( logický test, [hodnota_ak_pravda], [hodnota_ak_nepravda] ) IF( A1>10, "Hodnota je väčšia ako 10","Hodnota je menšia ako 10") Argumenty funkcie logický_test Je povinným argument. Predstavuje podmienku, ktorá môže byť vyhodnotená ako TRUE alebo FALSE. Pre náš príklad, ak sa bunka A1=5 výsledkom logického výrazu…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 4.89 ( 4 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*