Funkcia AVERAGE v MS Excel

Funkcia AVERAGE patrí medzi tie jednoduchšie funkcie v exceli. Svojou jednoduchosťou sa zaraďuje medzi tie funkcie, ktoré dokážu využívať aj tí menej zdatní užívatelia Excelu. O jej jednoduchosti a praktickom použití vás presvedčíme aj my samy.
Z hľadiska členenie funkcií v exceli sa zaraďuje funkcia AVERAGE medzi matematické resp. štatistické funkcie. Výsledkom tejto funkcie je aritmetický priemer vybraného rozsahu buniek s číslami. Pre doplnenie, aritmetickým priemerom čísel 1, 2, 2, 3, 4 je ich súčet vydelený počtom číslic. Potom výsledkom funkcie AVERAGE = 12 / 5 = 2,4

Syntax excel funkcie AVERAGE

AVERAGE(číslo1, [číslo2], ...)

Argumenty funkcie

  • číslo1 Je povinným argumentom. Vždy ide prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chceme vypočítať. Pre príklad: prvé číslo 5, prvá bunka A5 alebo prvý rozsah A3:A6
  • číslo2 Je len voliteľným argumentom. Ide o druhé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chceme vypočítať. Ďalších čísel do počtu priemeru môže byť maximálne 255.

Príklad funkcie AVERAGE v praxi

Ukážme si však praktické využitie tejto funkcie AVERAGE priamo v exceli. Opäť máme k dispozícii zoznam mien aj s ich mesačným príjmom. To, čo tentoraz potrebujeme, je určenie priemernej hodnoty mesačného príjmu všetkých v zozname, iba mužov a iba žien. Určenie priemerného mesačného príjmu pre všetkých uskutočníme len jednoduchým označením celého rozsahu v stĺpci C. V druhom prípade, kedy nás zaujíma priemerná hodnota príjmu iba mužov si za pomoci funkcie AVERAGE označíme dva rozsahy, z ktorých nám excel vypočíta priemer, a to C2:C11 a C13:C:18. Na záver zostávajú ženy a ich priemer. Keďže v zozname máme len tri ženy, do nášho vzorca nám stačí vložiť len tri bunky. C12, C19 a C20.
A teraz k zápisu funkcie výpočtu priemeru pre mužov

  • Číslo1 je v našom prípade rozsah C2:C11
  • Číslo2 je v našom prípade rozsah C13:C18

Príklad funkcie AVERAGE

Average všetci: =AVERAGE(C2:C20)
Average muži: =AVERAGE(C2:C11;C13:C18)
Average ženy: =AVERAGE(C12;C19:C20)
Príklady aj so súborom si môžete stiahnúť tu – Funkcia AVERAGE.xlsx

Podrobný návod k funkcii si môžete prečítať aj na oficiálnej stránke podpory MS Excel.

unkcia AVERAGE patrí medzi tie jednoduchšie funkcie v exceli. Svojou jednoduchosťou sa zaraďuje medzi tie funkcie, ktoré dokážu využívať aj tí menej zdatní užívatelia Excelu. O jej jednoduchosti a praktickom použití vás presvedčíme aj my samy. Z hľadiska členenie funkcií v exceli sa zaraďuje funkcia AVERAGE medzi matematické resp. štatistické funkcie. Výsledkom tejto funkcie je aritmetický priemer vybraného rozsahu buniek s číslami. Pre doplnenie, aritmetickým priemerom čísel 1, 2, 2, 3, 4 je ich súčet vydelený počtom číslic. Potom výsledkom funkcie AVERAGE = 12 / 5 = 2,4 Syntax excel funkcie AVERAGE AVERAGE(číslo1, [číslo2], ...) Argumenty funkcie číslo1 Je povinným…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 4.9 ( 1 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*