Funkcia INDEX v exceli

Táto vyhľadávacia funkcia INDEX patrí medzi najvyužívanejšie funkcie v exceli. Hoci na prvý pohľad jej zápis vyzerá náročne, nie je tomu tak. Akonáhle pochopíte základ, čo táto funkcia robí, už sa jej nevzdáte. Podľa popisu táto funkcia vyhľadáva bunku v stĺpci respektíve celom rozsahu dát a vracia obsah vyhľadanej bunky.

Pre správnu predstavu, čo presne funkcia INDEX robí, si predstavte situáciu, že máte veľký zoznam dát, zloženého z množstva stĺpcov a riadkov, ale vás zaujíma len jedna jediná hodnota z tohto rozsahu, povedzme v treťom riadku a v piatom stĺpci. Vtedy prichádza na rad funkcia INDEX.
Treba však spomenúť, že funkcia INDEX používaná osamote je dosť limitovaná. Preto ak chceme vyťažiť z tejto funkcie maximum, použijeme už zmieňovanú funkciu MATCH. V spojení s touto funkciou je jej využitie dokonalé. Ale pekne porade, najskôr k základnej syntaxi.

Syntax funkcie INDEX v exceli

Funkcia INDEX má dva rôzne zápisy. Tým bežnejším je zápis, kde výstupom je vracajúca sa hodnota, parameter pole.

INDEX(pole, číslo_riadka, [číslo_stĺpca])

Druhou syntaxou je syntax, ktorá vracia odkaz k danej hodnote, parameter odkaz. Pre lepšie pochopenie si to ukážeme na príkladoch.

INDEX(odkaz, číslo_riadka, [číslo_stĺpca], [číslo_plochy])

Argumenty funkcie

  • pole Ide o povinný argument. Je to rozsah buniek, v ktorom chceme vyhľadávať hodnotu.
  • číslo_riadka Jedná sa taktiež o povinný argument. Ide o číslo riadka, z ktorého sa vráti hodnota z nami vybraného poľa. V prípade, ak nezadáme povinný argument číslo_riadka, musíme zadať argument číslo_stĺpca.
  • [číslo_stĺpca] Ide o voliteľný argument v prípade, ak sme zadali argument číslo_riadka. [číslo_stĺpca] vyberá číslo stĺpca z daného poľa, z ktorého sa vráti hodnota.
  • odkaz Ide o povinný argument druhej syntaxi. Predstavuje odkaz na jeden alebo viaceré rozsahy buniek. V odkaze jednoducho definuje rozsahy, v ktorých sa má vyhľadávať hľadaná hodnota
  • [číslo_plochy] Je to voliteľný nepovinný argument. [číslo_plochy] vyberá oblasť, z ktorej sa má vrátiť priesečník argumentov číslo_riadka a číslo_stĺpca. Prvá zadaná oblasť má číslo 1, druhá číslo 2, a tak podobne. Ak tento nepovinný argument číslo_plochy nie je zadaný, funkcia INDEX použije oblasť číslo 1.

Príklad funkcie INDEX v praxi s argumentom pole

Najdôležitejšie, ako sa dostať do jadra problému s funkciou INDEX, je vybrať ten najjednoduchší príklad. V príklade vidíme opäť v prvom stĺpci ID občanov, mená občanov a ich mesačný príjem. Občania sú zoradený podľa veľkostí príjmu a abecedy. Našou úlohou bude vybrať meno občana, ktorý sa nachádza na treťom mieste z hľadiska príjmu.

Prvým argumentom je argument pole, v našom príklade to bude výber poľa A2:C20, keďže v tom poli sa nachádzajú všetci občania.

Druhým argumentom je výber číslo_riadka a keďže nás zaujíma tretí najlepšie zarábajúci občan, preto to bude nadobúdať hodnotu 3.

Posledným tretím nepovinným argumentom je argument [číslo_stĺpca]. Keďže vo výstupe funkcie chceme mať rovno jeho meno, ktoré sa nachádza v druhom stĺpci výberu poľa, preto [číslo_stĺpca] bude 2.

Príklad funkcie INDEX v praxi s argumentom odkaz

Ide o obdobný príklad s tým rozdielom, že tu si nevyberám pole, ale akoby viaceré polia. V príklade vidíme opäť v prvom stĺpci ID občanov, mená občanov a ich mesačný príjem. Občania sú zoradený podľa veľkostí príjmu a abecedy. Podobná tabuľka je ale aj napravo. Našou úlohou bude vybrať opäť meno občana, ktorý sa nachádza na treťom mieste z hľadiska príjmu, ale funkcia INDEX bude tohto občana prehľadávať buď v prvej alebo druhej tabuľke, v závislosti od argumentu [číslo_plochy].

Prvým argumentom je argument odkaz, v našom príklade to bude výber poľa z prvej tabuľky, A2:C20 a výber poľa z tabuľky druhej, E2:G20.

Druhým argumentom je opäť výber číslo_riadka a keďže nás zaujíma tretí najlepšie zarábajúci občan, preto to bude nadobúdať hodnotu 3.

Tretím nepovinným argumentom je argument [číslo_stĺpca]. Keďže vo výstupe funkcie chceme mať rovno jeho meno, ktoré sa nachádza v druhom stĺpci výberu poľa, preto opäť [číslo_stĺpca] bude 2.

Posledným argumentom je argument [číslo_plochy]. Tu si vyberieme, kde chceme aplikovať funkcie INDEX a to, či v prvom poli A2:C20 alebo v poli druhom E2:G20. Vyberme tentoraz pole druhé, takže číslo 2. Výsledný tvar funkcií si môžete pozrieť v priloženom príklade excelu funkcie INDEX na stiahnutie.

Príklad funkcie INDEX s MATCH

Ako som už na úvod spomínal, funkcia INDEX je dosť limitovaná, pokiaľ nie je používaná s inými funkciami. Medzi asi najčastejšie spojenia patrí funkcia INDEX spolu s funkciou MATCH. Ukážme si opäť na jednoduchom príklade. Predstavme si, že nás tentokrát zaujíma, aký plat poberá občan s ID napr. 4135. Keďže ID občanov nemáme zoradené od najmenšieho po najväčšie, museli by sme dlho hľadať konkrétne ID a pri predstave, že tabuľka má 10 000 riadkov by to bolo namáhavé a zdĺhavé. Funkciou INDEX spolu s funkciou MATCH to bude otázka sekundy.
V prvom argumente pole si opäť vyberieme prvú tabuľku, v našom príklade to je výber poľa A2:C20.
Druhým argumentom je výber číslo_riadka a tu narážame na problém, pretože my netušíme, na ktorom riadku sa nachádza ID 4135. Tu si pomôžeme funkciou MATCH, ktorá bude vyzerať nasledovne:

MATCH(J8;A2:A20;0)

Viac o tejto funkcii sme si spomínali v článku Funkcia MATCH v exceli. Výstupom tejto funkcie bude číslo riadku, kde sa nachádza ID 4135. Posledným argumentom potom je už len [číslo_stĺpca]. Keďže vo výstupe funkcie chceme mať rovno jeho meno, ktoré sa nachádza v druhom stĺpci výberu poľa, preto [číslo_stĺpca] bude 2.

Funkcia INDEX s funkciou MATCH príklad

=INDEX(A2:C20;3;2)
respektíve

=INDEX((A2:C20;E2:G20);3;2;2)
respektíve

=INDEX(A2:C20;MATCH(J8;A2:A20;0);2)

áto vyhľadávacia funkcia INDEX patrí medzi najvyužívanejšie funkcie v exceli. Hoci na prvý pohľad jej zápis vyzerá náročne, nie je tomu tak. Akonáhle pochopíte základ, čo táto funkcia robí, už sa jej nevzdáte. Podľa popisu táto funkcia vyhľadáva bunku v stĺpci respektíve celom rozsahu dát a vracia obsah vyhľadanej bunky. Pre správnu predstavu, čo presne funkcia INDEX robí, si predstavte situáciu, že máte veľký zoznam dát, zloženého z množstva stĺpcov a riadkov, ale vás zaujíma len jedna jediná hodnota z tohto rozsahu, povedzme v treťom riadku a v piatom stĺpci. Vtedy prichádza na rad funkcia INDEX. Treba však spomenúť, že…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 3.75 ( 4 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*