Domov >> Hypotekárna kalkulačka v exceli, 7 funkcií na výpočet hypotéky pre mladých

Hypotekárna kalkulačka v exceli, 7 funkcií na výpočet hypotéky pre mladých

Chcete kúpiť byt? Alebo len pomôcť známemu s hypotékou? Pomôžte si našou novo-navrhnutou hypotekárnou kalkulačkou v exceli. Ušetrí vám to množstvo času. Táto pomôcka vám pomôže lepšie porozumieť vašej hypotéke a jej výpočtom. Hypokalkulačka v exceli porovnáva a počíta rôzne scénare, na základe ktorých budete vidieť priamy vplyv na všetky výstupné premenné. Vy si tak ešte pred samotným podpisom zmluvy môžete v teple domova rozumne rozmyslieť, ktorá pôžička je pre vás naozaj najvýhodnejšia. Pre tých, ktorý už hypotéku majú, môže táto hypotekárna kalkulačka v exceli pomôcť aspoň pochopiť výpočet mesačnej anuitnej splátky či jej závislosť od doby splácania až v neposlednom rade výšky preplácania úveru.

Ak ste zistili, že vaša hypotéka nie je už tak výhodná, aká bola pri podpise, zamyslite sa nad jej možným refinancovaním. Mnoho mladých ľudí už využilo funkcionalitu refinancovania v novej hypotekárnej kalkulačke. Možno budete až prekvapený, koľko sa dá refinancovaním ušetriť.

Hypokalkulačka je vhodná aj pre finančných či realitných poradcov, ale hlavne pre mladých ľudí, keďže je v nej zahrnutý aj výpočet štátneho príspevku pre mladých. Viete si vy, finančný alebo realitný poradcovia predstaviť, že na rokovaní o výhodnosti tej či inej hypotéky vám „padne internet“ a vy zostanete pri výpočtoch hypotéky úplne odstavený? Aj takéto veci sa bežne stávajú. Preto je vždy vhodné mať aj offline verziu výpočtu hypotéky, a to priamo v exceli.

Celý projekt výpočtu pozostáva z 8 častí:

Detailný výpočet hypotéky

Hypotekárna kalkulačka v exceli ponúka možnosť zadávania vstupných parametrov hypotéky, ktoré sa následne automaticky prerátajú. Tieto vstupné hodnoty sú označované v rámci celej kalkulačky žltým podfarbením. Modrým podfarbením sú znázornené výstupné premenné.

Hodnoty, ktoré vstupujú do hypotéky v našej kalkulačke sú…

 • výška hypotéky
 • doba splatnosti
 • úroková sadzba
 • štátny príspevok pre mladých
 • mesačné poplatky
 • jednorázové poplatky

Zapísaním vstupných hodnôt hypotéky sa následne prerátajú výstupné hodnoty…

 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)
 • Mesačná anuitná splátka hypotéky
 • Mesačné poplatky celkom
 • Jednorázové poplatky celkom
 • Úroky celkom
 • Úroky a istina celkom
Detailný výpočet hypotéky

Detailný výpočet hypotéky

Grafické výstupy vám ihneď prezradia výhodnosť či nevýhodnosť danej hypotéky. V grafoch je potom znázornená celková zaplatená istina a úrok.

Grafické výstupy

Grafické výstupy hypokalkulačky

Porovnajte si dve hypotéky vedľa seba

Predstavte si, že máte pred sebou dve najvýhodnejšie ponuky z rôznych bánk a chcete si ich prirodzene porovnať. Na toto slúži prehľad porovnania hypoték – jedna vedľa druhej. Ešte lepšie využitie nadobúda pri zmene doby splácania hypotéky a jej závislosti na mesačnú anuitnú splátku.

Porovnanie dvoch hypoték

Štátny príspevok pre mladých

Kalkulačka počíta štátny príspevok pre mladých tromi rôznymi spôsobmi, podľa toho, ako je uplatňovaný v jednotlivých bankách.
1. spôsobom je priamy spôsob, kedy banka odpočíta štátny príspevok v podobe 3% (2% štát a 1% banka) od úrokovej sadzby, ktorú dostanete od banky. Čiže ak od banky dostanete úrokovú sadzbu 4,1%, po zohľadnení štátneho príspevku 3% platíte úrok 1,1%,

2. spôsob počítania štátneho príspevku pre mladých je tzv. refundačný, kedy vás banka nechá zaplatiť úrokovú sadzbu, odpočíta od nej výšku prémie banky (1%) a následne vám posiela štátny príspevok 2% na účet. Čiže opäť, ak dostanete od banky úrokovú sadzbu 4,1%, banka vám odráta štátny príspevok banky vo výške 1% a vy zaplatíte úrok z istiny vo výške 3,1%. Následne vám zvyšok pripíše banka na váš účet.

3. spôsob je taký, že banka vás nechá zaplatiť úrokovú sadzbu a následne vám posiela štátny príspevok od štátu vo výške 2% a aj banky vo výške 1% na účet. Pre uvedenie príkladu, od banky dostanete úrokovú sadzbu 4,1%, ktorú aj v skutočnosti zaplatíte a následne obdržíte na váš účet celý štátny príspevok.

Refinancovanie hypotéky

Refinacovanie hypotéky je dnes fenoménom. Keďže dnes už takmer všetci minimálne uvažujú nad refinancovaním hypotéky, potom musí byť aj súčasťou excelu novej hypotekárnej kalkulačky. Stačí si len vybrať mesiac, v ktorom chcete refinancovať vašu hypotéku, určiť si novú úrokovú sadzbu, ktorú vám banka ponúka a nová mesačná anuitná splátka sa vám dopočíta automaticky. Nakoniec vám dokážeme vypočítať, či sa vám refinancovanie hypotéky vôbec oplatí. Hypokalkulačka počíta aj s možnými neočakávanými poplatkami ako napríklad poplatok za predčasné splatenie hypotéky v starej banke alebo poplatok za vybavenie nového úveru v novej banke.

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie hypotéky v hypokalkulačke

Predčasná splátka hypotéky

Súčasťou špeciálnej hypokalkulačky je aj možnosť predčasnej splátky. Po zadaní mesiaca, v ktorom chceme vložiť mimoriadnu splátku a veľkosti mimoriadnej splátky sa nám skráti dĺžka splácania hypotéky. Zadaním predčasnej splátky sa nám prepočíta aj splátkový kalendár.

Predčasné splatenie hypotéky

Predčasné splatenie hypotéky vložením hodnoty

Splátkový kalendár

Výstupom výpočtu hypotéky v programe MS Excel je aj splátkový kalendár, v ktorom je po mesiacoch znázornená výška platby a jej rozloženie medzi istinu a úrok. Ak chcete, aby vám splátkový kalendár znázorňoval konkrétne mesiace, potom je potrebné len zadať dátum vašej prvej splátky do bunky v exceli. Takto dosiahnete vykreslenie celého splátkového kalendáru až do posledného mesiaca hypotéky. Splátkový kalendár (Úmor hypotéky) vypočíta …

 • číslo splátky
 • dátum splátky
 • možnosť predčasnej splátky
 • štátny príspevok pre mladých
 • mesačný poplatok
 • výška istiny za mesiac
 • výška úroku za mesiac
 • splatená istina
 • zaplatený úrok
 • zostatok istiny
Splátkový kalendár po mesiacoch

Splátkový kalendár po mesiacoch s podrobným rozložením splátky po mesiacoch

Splátkový kalendár hypotéky po rokoch

Súčasťou už vytvoreného splátkového kalendára je aj výpočet celkovej platby za rok so znázorňujúcimi grafmi:

 • výška splatenej istiny za kalendárny rok
 • výška splátky za kalendárny rok
 • výška zaplateného úroku za kalendárny rok
 • celkové mesačné poplatky spojené s hypotékou za kalendárny rok
Splátkový kalendár po rokoch + graf

Splátkový kalendár po rokoch + grafické znázornenie

Stav hypotéky

Hypotekárna kalkulačka v sebe obsahuje aj pomôcku na výpočet stavu hypotéky v konkrétnom období, a to zadaním roku a mesiaca, v ktorom hypotéka plynie. Výstupom je potom splatená istina, zaplatený úrok a zostatok istiny po splátke.

Stav hypotéky

Stav hypotéky len jednoduchým zadaním mesiaca, kedy nás zaujíma stav hypotéky

Použité funkcie v exceli

Pri výpočte hypotéky boli použité mnohé známe ale aj menej známe funkcie. Excel súbor pozostáva z nasledovných funkcií

=IF() – logická funkcia, ktorá vracia jednu hodnotu TRUE, ak je užívateľom stanovená podmienka platná, alebo druhú hodnotu FALSE, ak táto podmienka nie je platná.

IF( logický test, [hodnota_ak_pravda], [hodnota_ak_nepravda] )

=TRUE() – logická funkcia, ktorá sa používa na určenie výstupu logickej hodnoty TRUE

TRUE()

=SUM() – matematická funkcia, ktorá vracia sumu vybraných buniek v exceli

SUM(číslo1,[číslo2],...)

=SUMIFS() – matematická funkcia, ktorá vracia sumu vybraných buniek v exceli na základe kritérií výberu

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"Tomy")

=PMT() – finančná funkcia, ktorá vypočíta splátku pôžičky (hypotéky) pri konštantných platbách a konštantnej úrokovej sadzbe.

PMT(sadzba; pobd; sh; [bh]; [typ])

=DATE() – dátumová funkcia reprezentujúca rok, mesiac a deň.

DATE( rok, mesiac, deň )

=VLOOKUP() – vyhľadávacia funkcia, ktorá vyhľadáva danú hodnotu v ľavom stĺpci v dátovom poli a vracia hodnotu z iného stĺpca. Viac o tejto funkcii si sme písali v podrobnom popise funkcie.

VLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota, pole_tabuľky, číslo_indexu_stĺpca, [vyhľadávanie_rozsahu])

Ako získať hypotekárnu kalkulačku

Kalkulačka bola navrhnutá a vyvinutá naším tímom odborníkov z „fachu“, ktorí sa venujú detailnej práci s excelom. V prípade záujmu o našu hypokalkulačku nás pokojne kontaktujte na adrese info@candyman.sk

Príklady výpočtu

Funkčnosť hypokalkulačky si môžeme overiť na názornom príklade. Do hypotéky s názvom SAMO si zvolíme vstupné hodnoty:

Výška hypotéky = 80 000,00 €

Doba splatnosti = 30 rokov

Úroková sadzba = 5%

Štátny príspevok pre mladých = žiadny

Mesačné poplatky = 0,00 €

Jednorázové poplatky = 0,00 € 

Druhej hypotéke LAURA zvolíme vstupné parametre podobné, len s tým rozdielom, že si požiadame o štátny príspevok pre mladých, ktorý je spojený s mesačnými a jednorázovými poplatkami:

Výška hypotéky = 80 000,00 €

Doba splatnosti = 30 rokov

Úroková sadzba = 5%

Štátny príspevok pre mladých = 1. variant (3%)

Mesačné poplatky = 10,00 €

Jednorázové poplatky = 100,00 €

Potom pri porovnaní hypoték môžeme názorne vidieť rozdiely. Kým pri hypotéke SAMO nás mesačná splátka bude stáť 429,46 €, pri LAURE so štátnym príspevkom to bude 345,86 €. Ročná percentuálna miera nákladov je pri hypotéke SAMO menšia a to 5,12% kým pri LAURE to je 5,34%. Mesačné a jednorázové sú samozrejme vyššie pri LAURE, a to 3 600 € resp. 100,00 €. V konečnom dôsledku pri hypotéke SAMO preplatíme 74 604,63 € úrokov kým pri LAURE je to o niečo menej a to 69 588,56 €. Úroky, istina a poplatky sa pri LAURE vyšplhali na 153 288,56 €, pri SAMOVI 154 604,63 €.

Stav hypotéky SAMO sa v 5.tom roku a 12.tom mesiaci pohybuje na úrovni:

Zostatok istiny po splátke = 71 948,25 €

Splatená istina = 8 051,75 €

Zaplatený úrok = 22 869,17 €

Pri refinancovaní hypotéky sme si vybrali dátum refinancovania na 1.5.2027. Kalkulačka nám následne vypočítala:

Zostatok istiny a teda nová hypotéka = 61 778,79 €

Zostávajúca doba splatnosti = 18,3 roka

Nová úroková sadzba = 2,79%

Štátny príspevok pre mladých opäť žiadny

Mesačné poplatky = 0,00 €

Jednorázové poplatky = 0,00 €


Pri takomto refinancovaní dostávame …

Ročnú percentuálnu mieru nákladov na úroveň = 2,83%

Mesačnú anuitnú splátku = 295,73 €

Mesačné poplatky = 0,00 €

Jednorázové poplatky = 0,00 €

Poplatok za predčasné splatenie v hodnote 2% z novej hypotéky = 1 235,58 €

Poplatok za vybavenie nového úveru v hodnote 2% z novej hypotéky = 1 235,58 €

Úroky celkom = 17 211,28 €

Úroky a istina celkom = 78 990,06 €

To, čo nás však pri refinancovaní najviac zaujíma je hodnota, koľko ušetríme. V našom príklade ušetríme až 13 019,39 €. Pre kontrola si to môžeme overiť ešte aj na stránke Hypotekaprevas.sk.

V študijnej analýze s názvom Porovnání hypotečního úvěru s dalšími možnostmi financování bytové potřeby” autorky Lenky Ferancovej sa porovnávajú ďalšie možnosti financovania bytovej potreby obyvateľstva.

1. január často prináša rôzne zmeny, nie vždy to však musí zaťažovať našu peňaženku. Tentokrát prichádzajú banky so zemnou, ktorá poteší najmä rodičov.

Máte skúsenosti s refinancovaním? Stála všetká tá námaha za to? Podarilo sa vám ušetriť dostatok peňazí? A boli ku vám banky férové? Podeľte sa s nami prosím aj o vaše skúsenosti z oblasti hypoték na Slovensku vo vašom komentári.

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Engagement. od Sergio Vassio Photography je licencovaný pod CC BY 2.0 @06/2018 //pridaná vrstva na originál

…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 4.22 ( 7 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*