Domov >> Excel návody >> Základné funkcie v Exceli – príklady: 7+ najpoužívanejších vzorcov v exceli

Základné funkcie v Exceli – príklady: 7+ najpoužívanejších vzorcov v exceli

Excel je jedným z najpraktickejších nástrojov pre prácu na počítači, a to nielen pre účtovníčky či ekonómov. Práca s programom MS EXCEL dokáže ušetriť hodiny práce.

Naučte sa základné funkcie v našej Excel príručke. Pri každej funkcii prinášame aj praktické využitie a syntax, z ktorej sa funkcia skladá.

Základné funkcie v exceli spolu s príkladmi pre lepšie pochopenie.

1.      SUM

Jedna zo základných matematických a trigonometrických funkcií. Funkcia SUM vykoná sčítanie hodnôt v jednotlivých bunkách alebo rozsahu buniek.

SUM(číslo1; [číslo2]; …)

 • Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať.
 • Číslo2; …    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy (najviac 255), ktorých priemer chcete vypočítať.

V našom príklade platí, že suma za prvý kvartál je

=SUM(B2:B5) = 21 290,00 EUR

Funkcia SUM

Funkcia SUM spočítava označený rozsah buniek.

2.      Average

Funkcia AVERAGE vykoná výpočet priemernej hodnoty z jednotlivých buniek alebo rozsahu buniek.

AVERAGE(číslo1; [číslo2]; …)

 • Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať.
 • Číslo2; …    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy (najviac 255), ktorých priemer chcete vypočítať.

V našom príklade platí, že priemerná hodnota za druhý kvartál je

=AVERAGE(C2:C5) = 5 252,50 EUR

Funkcia Average

Funkcia AVERAGE vypočítava priemer z označeného rozsahu buniek.

3.      MAX

Matematická funkcia MAX vráti najväčšiu hodnotu spomedzi všetkých hodnôt z množiny údajov.

MAX(číslo1; [číslo2]; …)

 • Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať.
 • Číslo2; …    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy

V našom príklade platí, že maximálna hodnota za tretí kvartál je

=MAX(D2:D5) = 6 564,00 EUR

Funkcia MAX

Vyberá maximálnu hodnotu z rozsahu.

4.      MIN

Matematická funkcia MIN vráti najväčšiu hodnotu spomedzi všetkých hodnôt z množiny údajov.

MIN(číslo1; [číslo2]; …)

 • Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať.
 • Číslo2; …    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy

V našom príklade platí, že maximálna hodnota za štvrtý kvartál je

=MIN(E2:E5) = 2 357,00 EUR

funkcia MIN

Výpočet minima v rozsahu buniek dosiahneme za pomoci funkcie MIN

5.      IF

Logická funkcia IF je jednou z najpraktickejších funkcií v Exceli a keď sa ju naučíte používať správne, neprestane s ňou. Má veľmi široké využitie nielen pri práci s číslami, ale aj s textom. Umožňuje vykonávanie logických porovnaní medzi hodnotou a tým, čo očakávate. V najjednoduchšej podobe funkcia IF znamená:

 • AK (niečo má hodnotu True (pravda), potom niečo urob, inak urob niečo iné)

Funkcia IF môže mať dva výsledky. Prvým výsledkom je, či vaše porovnanie má hodnotu True (pravda), a druhým výsledkom je, či vaše porovnanie má hodnotu False (nepravda).

=IF(podmienka;ak je podmienka splnená; ak podmienka nie je splnená)

V našom príklade platí, že suma peňazí za prvý kvartál je vyššia, ako za druhý, potom vypíš hlášku „splnené“, inak vypíš „nesplnené“.

=IF(B6>C6;”splnené”;”nesplnené”)=splnené

Funkcia IF

Funkcia IF umožňuje vykonávanie logických porovnaní medzi hodnotou a tým, čo očakávate.

6.      CONCATENATE

Textová funkcia CONCATENATE, slúži na spájanie dvoch alebo viacerých textových reťazcov do jedného.

CONCATENATE(text1; [text2]; …)

 

 • text1 (povinný)          Prvá položka na spojenie. Položka môže predstavovať textovú hodnotu, číslo alebo odkaz na bunku.
 • text2; … (voliteľné)

 

Ďalšie textové položky na spojenie. Môžete použiť až 255 položiek, maximálne 8 192 znakov.

V našom príklade môžeme vytvoriť súvislú vetu spojením existujúcich textových reťazcov.

„V našej spoločnosti ponúkame nasledovné produkty: 1200x1000x40/13 1200x1000x40/13 1200x1000x40/13 1200x1000x40/13.

CONCATENATE

CONCATENATE spája dva alebo viac textových reťazcov do jedného.

7.      SUMIF

Matematická funkcia SUMIF vznikla spojením funkcie SUM a IF. V praxi sa používa na sčítanie hodnôt v určitom rozsahu, ktoré spĺňajú zadané kritériá.

SUMIF(rozsah; kritériá; [rozsah_súhrnu])

 • rozsah   Povinný argument. Rozsah buniek, pre ktorý sa má na základe kritéria vykonať výpočet.
 • kritérium    Povinný argument. Kritérium v podobe čísla, výrazu, odkazu na bunku, textu alebo funkcie, ktorá definuje bunky na sčítanie. Kritériá môžu byť vyjadrené napríklad ako 38, “>37”, A5, “12”, “hotovosť” alebo TODAY().

Dôležité : Všetky textové kritériá alebo všetky kritériá, ktoré obsahujú logické alebo matematické symboly, musia byť uzavreté do dvojitých úvodzoviek (). Ak ide o numerické kritérium, dvojité úvodzovky sa nevyžadujú.

V našom príklade môžeme sčítať hodnoty, ktoré sú menšie ako 2 000.

=SUMIF(B2:E5;”<2000″)

SUMIF v exceli

SUMIF ako kombinácia funkcií SUM a IF

8.      ROUND

Matematická funkcia ROUND dokáže zaokrúhliť číslo na nami zadaný počet číslic.

ROUND(číslo; počet_číslic)

Syntax funkcie ROUND obsahuje nasledovné argumenty:

 • číslo Povinný argument. Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť.
 • počet_číslic Povinný argument. Počet číslic, na ktorý chcete zaokrúhliť argument číslo.

 

V našom príklade vieme hodnotu v bunke B11 zaokrúhliť na dve desatinné miesta za použitia vzorca. Viac o zaokrúhľovaní v exceli nájdete na našom predošlom článku.

=ROUND(B11;2)= 21 290,34 EUR

Funkcia ROUND

ROUND dokáže zaokrúhliť číslo na nami zadaný počet číslic

Na všetky základné funkcie a ich zápis sa môžete bližšie pozrieť v priloženom excel súbore – Základné funkcie v Exceli – príručka.xlsx.

 

Excel je jedným z najpraktickejších nástrojov pre prácu na počítači, a to nielen pre účtovníčky či ekonómov. Práca s programom MS EXCEL dokáže ušetriť hodiny práce. Naučte sa základné funkcie v našej Excel príručke. Pri každej funkcii prinášame aj praktické využitie a syntax, z ktorej sa funkcia skladá. Základné funkcie v exceli spolu s príkladmi pre lepšie pochopenie. 1.      SUM Jedna zo základných matematických a trigonometrických funkcií. Funkcia SUM vykoná sčítanie hodnôt v jednotlivých bunkách alebo rozsahu buniek. SUM(číslo1; [číslo2]; ...) Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať. Číslo2; ...    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy (najviac 255), ktorých priemer&hellip;
Hodnotenie článku
Základné funkcie v Exceli - príklady: 7+ najpoužívanejších vzorcov v exceli
Hodnotenie čitateľov: 4.71 ( 4 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*

x

Prečítaj si aj ...

Vážený priemer v Exceli

Vážený priemer Excel

Vážený priemer je jedným z druhov matematických priemerov. Využíva sa pri vyhodnocovaní údajov, ktoré obyčajne nesú rozličnú váhu. Vážený priemer možno počítať manuálne.